Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Juhuslik keerukusAccidental complexityOtsi
2Aktiivne andmebaasActive databaseOtsi
3Veergude dubleerimineAdding redundant columnsOtsi
4Agregaat, KogumAggregateOtsi
5Kokkuvõttefunktsioon, Grupifunktsioon, AgregaatfunktsioonAggregate function, Group functionOtsi
6AlternatiivvõtiAlternate key, AKOtsi
7AnalüüsimusterAnalysis patternOtsi
8Analüüsi etappAnalysis phaseOtsi
9AnkurmodelleerimineAnchor modelingOtsi
10Antimuster, NurimusterAntipatternOtsi
11Rakendus, RakendusprogrammApplicationOtsi
12Rakenduse arhitektuurApplication architectureOtsi
13Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
14Ligikaudne indeksApproximate indexOtsi
15ArhetüüpArchetypeOtsi
16Pädevusala allsüsteem, PädevusalaArea of competenceOtsi
17Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameterOtsi
18Keskmise leidmise funktsioonArithmetic mean function, AverageOtsi
19Üldine kitsendusAssertionOtsi
20SidemeklassAssociation classOtsi
21Assotsiatiivsuse omadusAssociative propertyOtsi
22Atomaarne andmeelement, Atomaarne väärtusAtomic valueOtsi
23AtribuutAttributeOtsi
24Atribuudi kitsendusAttribute constraintOtsi
25KäideldavusAvailabilityOtsi
26Tasakaalustatud puuBalanced treeOtsi
27Baasrelatsioon, Relatsioonilise baasmuutuja väärtusBase relationOtsi
28Baasrelvar, Relatsiooniline baasmuutujaBase relational variable, Base relvarOtsi
29Relatsiooniline baasmuutuja, BaasrelvarBase relvarOtsi
30Baastabel, TabelBase table, TableOtsi