Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Kõik
materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 628

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Juhuslik keerukusAccidental complexity
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
2Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
3Veergude dubleerimineAdding redundant columns
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
4Agregaat, KogumAggregate
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
5Kokkuvõttefunktsioon, Grupifunktsioon, AgregaatfunktsioonAggregate function, Group function
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
6AlternatiivvõtiAlternate key, AK
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
7AnalüüsimusterAnalysis pattern
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
8Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
9AnkurmodelleerimineAnchor modeling
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
10Antimuster, NurimusterAntipatternOtsi
11Rakendus, RakendusprogrammApplication
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
12Rakenduse arhitektuurApplication architecture
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
13Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
14Ligikaudne indeksApproximate index
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
15ArhetüüpArchetype
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
16Pädevusala allsüsteem, PädevusalaArea of competence
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
17Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameter
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
18Keskmise leidmise funktsioonArithmetic mean function, Average
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
19Üldine kitsendusAssertion
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
20SidemeklassAssociation class
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
21Assotsiatiivsuse omadusAssociative property
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
22Atomaarne andmeelement, Atomaarne väärtusAtomic value
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
23AtribuutAttribute
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
24Atribuudi kitsendusAttribute constraint
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
25KäideldavusAvailability
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
26Baasrelatsioon, Relatsioonilise baasmuutuja väärtusBase relation
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
27Baasrelvar, Relatsiooniline baasmuutujaBase relational variable, Base relvar
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
28Relatsiooniline baasmuutuja, BaasrelvarBase relvar
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
29Baastabel, TabelBase table, Table
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
30SuurandmedBig data
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi