Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab E-ga: 24

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1EvitustoruDeployment pipeline
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
2Elementaarne äriprotsessElementary business process
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
3Ettevõtte ressursside planeerimineEnterprise resource planning, ERP
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
4Eesti raamatupidamise seadusEstonian Accounting Act
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
5Eesti autoriõiguse seadusEstonian Copyright Act
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
6Eesti isikuandmete kaitse seadusEstonian Personal Data Protection Act
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
7Eesti avaliku teabe seadusEstonian Public Information Act
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
8EvolutsioonEvolution
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
9EksabaitExabyte, EB
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
10ErandException
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
11EranditöötlusException handling
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
12Eksklusiivne lukk, MonopollukkExclusive lock
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
13EXISTS predikaadis kasutatav alampäring, Eksistentsi kontrolliks kasutatav alampäringExistential subquery
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
14Ekstreemandmed, Äärmuslikud andmedExtreme data
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
15Esimene normaalkuju, 1NKFirst normal form, 1NF
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
16EesmärkGoal
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
17Elutsükkel, ElukaarLife cycle
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
18EeltingimusPrecondition
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
19Esmane indeks, Primaarne indeksPrimary index
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
20EsmasrelvarPrimary relvar
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
21Esituste ühildamatusRepresentation mismatch
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
22Eraldiseisvad klassifikaatori tabelidSeparate classifier tables
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
23Ettevõtte põhimõistedThe main concepts of enterprisesOtsi
24Elujõulise süsteemi mudelViable system model, VSM
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi