Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab K-ga: 73

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Kokkuvõttefunktsioon, Grupifunktsioon, AgregaatfunktsioonAggregate function, Group functionOtsi
2Keskmise leidmise funktsioonArithmetic mean function, AverageOtsi
3KäideldavusAvailabilityOtsi
4KahendpuuBinary treeOtsi
5Kandidaatvõti, VõtmekandidaatCandidate keyOtsi
6Kaskaadne kustutamine, Ülekanduv kustutamineCascading deleteOtsi
7Kaskaadne muutmine, Ülekanduv muutmineCascading updateOtsi
8Kataloogi haldurCatalog managerOtsi
9Kuristiku probleemChasm-trapOtsi
10KontrollkitsendusCheck constraintOtsi
11KlauselClauseOtsi
12KlientClientOtsi
13Klient-server andmebaasClient-server databaseOtsi
14Klient-server süsteemClient-server systemOtsi
15Klasterdatud indeksClustered indexOtsi
16Klastri võtiCluster keyOtsi
17Kodeeri ja parandaCode and fixOtsi
18Koodiga juhitavad arvujadadCode control sequenceOtsi
19Koodi halb lõhnCode smellOtsi
20KogukonnapilvCommunity cloudOtsi
21Kommutatiivsuse omadusCommutative propertyOtsi
22Kompenseeriv tegevusCompensating actionOtsi
23Keerukas tüüp, Keerukas andmetüüp, Keeruka sisemise struktuuriga tüüpComplex type, Complex data typeOtsi
24Koostamine (relatsioonialgebra operatsioon)ComposeOtsi
25Kontseptuaalne andmebaasi disainConceptual database designOtsi
26Kontseptuaalne andmemudelConceptual data modelOtsi
27Kontseptuaalne tase, Loogiline taseConceptual level, Logical levelOtsi
28Kontseptuaalne skeem, Loogiline skeemConceptual schema, Logical schemaOtsi
29Konkreetne süntaksConcrete syntaxOtsi
30Kitsendus, PiirangConstraint, Validation rule, Integrity ruleOtsi