Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab S-ga: 45

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1SidemeklassAssociation class
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
2SuurandmedBig data
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
3Seotud muutujadBind variables
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
4Suletud maailma eeldusClosed world assumption, CWA
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
5Saritoode, Äriline riiulilt võetav toodeCommercial off-the-shelf, Commercially available off-the-shelf, COTS
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
6Skriptisüst, Murdskriptimine, RistskriptimineCross-site scripting, XSS
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
7Salvestatud protseduuride keelData procedural language, DPL
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
8Surnud kood (koodi halb lõhn)Dead code
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
9Sõltuvuse säilitamise omadusDependency preservation property
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
10SündmusvaadeEvent view
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
11Sorteeritud andmefail, millele on defineeritud primaarne indeksIndexed sequential file
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
12Sisemine taseInternal level
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
13Siseskeem, Sisemine skeemInternal schema
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
14Sorteeritud failOrdered file, Sequential file
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
15Suhe, Seos, SideRelationship
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
16Seosetüüp, Suhtetüüp, SidemetüüpRelationship type
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
17Skalaarne alampäringScalar subquery
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
18SkeemSchema
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
19SkeemituSchema-less, Schemaless
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
20Skeem-lugemisel, Lugemise skeemSchema-on-read
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
21Skeem-kirjutamisel, Kirjutamise skeemSchema-on-write
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
22ServerServerOtsi
23Serveri andmebaasisüsteemServer database management system, Server DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
24Sotsiaalse krediidi süsteemSocial credit system
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
25Sorteerimine kasvavaltSorting in ascending order
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
26Sorteerimine kahanevaltSorting in descending order
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
27SorteerimineSorting, Ordering
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
28SQL-andmebaasSQL database
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
29SQL-andmebaasisüsteemSQL database management system, SQL DBMS
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
30Standardile vastavuse testimineStandards conformance testing
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi