Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Kõik
materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab T-ga: 57

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Terviksüsteemi toimimismudel, ÄrimudelBusiness model
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
2Tabelite ühendamineCollapsing tables
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
3Tarkvara raaltehnoloogiaComputer Aided Software Engineering, Computer Aided System Engineering, CASE
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
4Tükeldamine, DekomponeerimineDecomposition
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
5Tihe indeksDense index
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
6Tuletatud relatsiooniline muutuja, Tuletatud relvarDerived relational variable, Derived relvar
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
7Tuletatud tabelDerived table
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
8Töölaua andmebaasisüsteem, Tööjaama andmebaasisüsteemDesktop database management system, Desktop DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
9Tabeli eemaldamine andmebaasi struktuuristDropping a table
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
10Tühi võtiEmpty key
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
11Tühi relatsioonEmpty relation
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
12TühihulkEmpty set
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
13Täitmisplaan, KäivitusplaanExecution plan
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
14Täielik / tõeline kaarExplicit arc
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
15Täielik funktsionaalne sõltuvusFull functional dependency, Left irreducible functional dependency
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
16Täielik välisühendamineFull outer join
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
17Tabeli täielik läbiskaneerimineFull table scan, Table sequential scan, Sequential scan
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
18Täielikult normaliseeritud andmebaasFully normalized database
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
19Täielikult normaliseeritud relvarFully normalized relvar
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
20Taristu kui teenusInfrastructure as a Service, IaaS
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
21TavaühendamineInner join
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
22Tabeli ühendamine iseendagaJoining table to itself, Self join
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
23Teadmiste haldamineKnowledge managementOtsi
24Tootmise ressursside planeerimineManufacturing resource planning, MRP
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
25Töötava süsteemi jälgimine ja häälestamineMonitoring and tuning of an operational system
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
26Taaskasutatav andmemudelReusable data model
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
27Taaskasutatav mudelReusable modelOtsi
28TaaskasutamineReuseOtsi
29Teisene indeks, Sekundaarne indeksSecondary index
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
30Teisesed relvaridSecondary relvars
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi