Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab T-ga: 58

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Tasakaalustatud puuBalanced treeOtsi
2Terviksüsteemi toimimismudel, ÄrimudelBusiness modelOtsi
3Tabelite ühendamineCollapsing tablesOtsi
4Tarkvara raaltehnoloogiaComputer Aided Software Engineering, Computer Aided System Engineering, CASEOtsi
5Tükeldamine, DekomponeerimineDecompositionOtsi
6Tihe indeksDense indexOtsi
7Tuletatud relatsiooniline muutuja, Tuletatud relvarDerived relational variable, Derived relvarOtsi
8Tuletatud tabelDerived tableOtsi
9Töölaua andmebaasisüsteem, Tööjaama andmebaasisüsteemDesktop database management system, Desktop DBMSOtsi
10Tabeli eemaldamine andmebaasi struktuuristDropping a tableOtsi
11Tühi võtiEmpty keyOtsi
12Tühi relatsioonEmpty relationOtsi
13TühihulkEmpty setOtsi
14Täitmisplaan, KäivitusplaanExecution planOtsi
15Täielik / tõeline kaarExplicit arcOtsi
16Täielik funktsionaalne sõltuvusFull functional dependency, Left irreducible functional dependencyOtsi
17Täielik välisühendamineFull outer joinOtsi
18Tabeli täielik läbiskaneerimineFull table scan, Table sequential scan, Sequential scanOtsi
19Täielikult normaliseeritud andmebaasFully normalized databaseOtsi
20Täielikult normaliseeritud relvarFully normalized relvarOtsi
21Taristu kui teenusInfrastructure as a Service, IaaSOtsi
22TavaühendamineInner joinOtsi
23Tabeli ühendamine iseendagaJoining table to itself, Self joinOtsi
24Teadmiste haldamineKnowledge managementOtsi
25Tootmise ressursside planeerimineManufacturing resource planning, MRPOtsi
26Töötava süsteemi jälgimine ja häälestamineMonitoring and tuning of an operational systemOtsi
27Taaskasutatav andmemudelReusable data modelOtsi
28Taaskasutatav mudelReusable modelOtsi
29TaaskasutamineReuseOtsi
30Teisene indeks, Sekundaarne indeksSecondary indexOtsi