Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Kõik
materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab V-ga: 40

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Veergude dubleerimineAdding redundant columns
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
2VeergColumn
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
3Veeruperekondadel põhinev andmebaasisüsteem, Laiaveeruline andmebaasisüsteemColumn family DBMS, Column oriented DBMS, Columnar DBMS, Wide-column DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
4Veergude järjekordColumn order
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
5Vaikimisi väärtusDefault value
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
6Valdkonnamudel, Domeenimudel, KontseptuaalmudelDomain model
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
7Valdkonnapõhine andmebaasisüsteemDomain-specific database management system, Domain-specific DBMS
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
8Valdkonnapõhine keel, Probleemikeel, RakenduskeelDomain specific language, Problem-oriented language, Application-oriented language
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
9Välistav kaarExclusive arc
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
10Väline taseExternal level
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
11Väline skeemExternal schema
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
12VäliField
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
13Viienda generatsiooni keelFifth generation language
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
14Viies normaalkuju, 5NKFifth normal form, 5NF
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
15Väliste andmete pakendajaForeign data wrapper
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
16Välisvõti, VõõrvõtiForeign key, FK
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
17Vaba tekst, VabatekstFree text
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
18Võti-väärtus paaridel põhinev andmebaasisüsteemKey-value database management system, Key-value DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
19VõtmesõnaKeyword
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
20Vasakpoolne välisühendamine (relatsioonialgebra operatsioon)(Left) outer join
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
21Varundamine, Varukoopia tegemineMaking a backup, Backing up
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
22VõimsustikMultiplicity
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
23Võrk-struktuuriga andmemudelNetwork data model
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
24VälisühendamineOuter join
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
25ViittüüpPointer type
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
26VäideProposition
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
27Viidete terviklikkus, ViiteterviklikkusReferential integrity
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
28Vektorkodeeritud string, Vektorkodeeritud sõneString with an encoded information
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
29Vaade, mille kaudu saab baastabelites andmeid muutaUpdatable view
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
30Vaadete kaudu andmete muutmineUpdate through views
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi