Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab V-ga: 40

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Veergude dubleerimineAdding redundant columnsOtsi
2VeergColumnOtsi
3Veeruperekondadel põhinev andmebaasisüsteem, Laiaveeruline andmebaasisüsteemColumn family DBMS, Column oriented DBMS, Columnar DBMS, Wide-column DBMSOtsi
4Veergude järjekordColumn orderOtsi
5Vaikimisi väärtusDefault valueOtsi
6Valdkonnamudel, Domeenimudel, KontseptuaalmudelDomain modelOtsi
7Valdkonnapõhine andmebaasisüsteemDomain-specific database management system, Domain-specific DBMSOtsi
8Valdkonnapõhine keel, Probleemikeel, RakenduskeelDomain specific language, Problem-oriented language, Application-oriented languageOtsi
9Välistav kaarExclusive arcOtsi
10Väline taseExternal levelOtsi
11Väline skeemExternal schemaOtsi
12VäliFieldOtsi
13Viienda generatsiooni keelFifth generation languageOtsi
14Viies normaalkuju, 5NKFifth normal form, 5NFOtsi
15Väliste andmete pakendajaForeign data wrapperOtsi
16Välisvõti, VõõrvõtiForeign key, FKOtsi
17Vaba tekst, VabatekstFree textOtsi
18Võti-väärtus paaridel põhinev andmebaasisüsteemKey-value database management system, Key-value DBMSOtsi
19VõtmesõnaKeywordOtsi
20Vasakpoolne välisühendamine (relatsioonialgebra operatsioon)(Left) outer joinOtsi
21Varundamine, Varukoopia tegemineMaking a backup, Backing upOtsi
22VõimsustikMultiplicityOtsi
23Võrk-struktuuriga andmemudelNetwork data modelOtsi
24VälisühendamineOuter joinOtsi
25ViittüüpPointer typeOtsi
26VäidePropositionOtsi
27Viidete terviklikkus, ViiteterviklikkusReferential integrityOtsi
28Vektorkodeeritud string, Vektorkodeeritud sõneString with an encoded informationOtsi
29Vaade, mille kaudu saab baastabelites andmeid muutaUpdatable viewOtsi
30Vaadete kaudu andmete muutmineUpdate through viewsOtsi