Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab F-ga: 14

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1FaktFact
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
2FaktitabelFact table
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
3Fantoomkirje probleemPhantom read problem
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
4Funktsionaalne allsüsteemFunctional subsystem
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
5FunktsioonFunction
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
6Funktsioonil põhinev indeksFunction-based index
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
7Föderatiivne andmebaasisüsteemFederated database management system, Federated DBMS
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
8Föderatiivne hajussüsteemFederated distributed system
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
9Füüsiline andmejärvPhysical data lake
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
10Füüsiline andmete sõltumatusPhysical data independence
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
11Füüsiline disainPhysical design
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
12Füüsiline lugemine, Kettalt lugeminePhysical read
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
13Füüsiline täitmisplaanPhysical execution plan
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
14Füüsiline varukoopiaPhysical backup
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi