Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 58

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1RaiskamineWaste
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
2Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, API
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
3Range kahefaasiline lukustamisprotokollStrict two-phase locking protocol, S2PL
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver2.pdf [1950 KB]
Otsi
4Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUP
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
5Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
6Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshot
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
7ReaaltüüpReal type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
8RealukustusRow-level locking
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver2.pdf [1950 KB]
Otsi
9Rea migreerumineRow migration
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
10Reapõhine salvestamineRow oriented storage
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
11Rea tükkide ahela tekkimineRow chaining
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
12Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
13Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)Rule
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
14Reegli induktsioonRule inductionOtsi
15Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizer
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
16Refaktoreerimine, ParendamineRefactoring
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
17RegisterRegister, Data subsystem
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
18RegressioontestimineRegression testing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
19RegulaaravaldisRegular expression
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
20Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifier
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
21Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra tree
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
22Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebra
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
23Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
24Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
25Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
26Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine Replication
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver2.pdf [1950 KB]
Otsi
27Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
28Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
29Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi
30Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration join
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi