Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 58

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, API
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
2RünneAttack
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
3Robotprogramm, Robot, BottBot
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
4Ristfunktsionaalne,Laia profiiligaCross-functional
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
5RisttabelCross tabulation, CrosstabOtsi
6Räpane plokkDirty block
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
7Räsifunktsioonil põhinev klasterHash cluster
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
8Räsifunktsiooni väärtuse järgi klasterdatud tabelidHash clustered tables
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
9RäsiveergHash field
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
10RäsifunktsioonHash function, Hash algorithm, Digest function
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
11Räsifunktsioonil põhinev indeksHash index
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
12Räsimine, Räsiväärtuse arvutamineHashing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
13Räsifunktsiooni kasutamisel põhinev ühendamineHash join
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
14RäsivõtiHash key
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
15Räsiväärtustel põhinev sektsioonideks jagamineHash partitioning
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
16RäsipuuHash tree
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
17Räsiväärtus, Räsi, SõnumilühendHash value, Hash
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
18Riigi Infosüsteemi Amet, RIAInformation System Authority
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
19RiivLatch
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver2.pdf [1950 KB]
Otsi
20Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration join
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
21Räsitabel, RäsisõnastikRainbow table
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
22Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUP
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
23Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
24Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshot
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
25ReaaltüüpReal type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
26Refaktoreerimine, ParendamineRefactoring
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
27RegisterRegister, Data subsystem
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
28RegressioontestimineRegression testing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
29RegulaaravaldisRegular expression
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
30Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifier
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi