Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab T-ga: 85

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Taandarenenud dimensioon, Degenereerunud dimensioonDegenerated dimension
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
2Taaskasutatav metoodika fragmentMethod chunk
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
3Taastamise haldurRecovery manager
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
4Taastamise ühikRecovery unit
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
5Taastatav tööplaanRecoverable schedule
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
6Taastatavus (andmete fragmendi omadus)Reconstruction
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
7Tabeli elimineerimise teisendus, Ühendamise elimineerimise teisendusTable elimination transformation, Join elimination transformation
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
8TabelifunktsioonTable function
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
9Tabeli killustamineFragmentation of a table
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
10TabelilukustusTable locking
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
11TabeliplokkTable block
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
12TabeliruumTablespace
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
13Tabeli sektsioonideks jagamineTable partitioning
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
14Tabelite klastrisse koondamineTable clustering
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
15Tabelite ühendamine sektsioonide aluselPartition-wise join
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
16Tabeli täielik läbiskaneerimineFull table scan, Table sequential scan, Sequential scan
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
17TabelrünneRainbow table attack
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
18Tagasivaate päring, Ajas tagasiulatuv päring, Minevikupildi leidev päring, Päring mineviku ajahetke seisugaFlashback query
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
19Tagasivaate tehnoloogiaFlashback technology
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
20Tarkvara arendusprotsessSoftware engineering process, Software development life cycle, SDLC
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
21Tarkvara arhitektuurSoftware architectureOtsi
22Tarkvara integreerimineSoftware integration
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
23TarkvarakeelSoftware language
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
24Tarkvara kui teenusSoftware as a Service, SaaS
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
25Tarkvara triptühhooniaSoftware engineering triptych
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
26Tarkvara väljalaseSoftware release
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
27TaustprotsessBackend process
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
28TeabenõueRequest for informationOtsi
29Teadete järjekordMessage queueOtsi
30Teadetepõhine kommunikatsioonMessage-based communicationOtsi