Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab A-ga: 123

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Aatom, LekseemAtom, Lexical token, Lexical element, Lexical unit
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
2Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimization
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
3Agiilne modelleerimineAgile modeling
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
4Agiilne süsteemiarendusAgile development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
5Ainult üks kordOnce and only onceOtsi
6Ajakarbi meetodTimebox method
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
7AjamasinTime machine
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
8Ajaseeriate andmebaasisüsteemTime series database management system, Time series DBMS
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
9AjatempelTimestamp
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
10Ajatempli andmineTimestamping
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
11Ajutine failTemporary file
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
12Ajutine tabelTemporary table
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
13Aknapõhine andmebaasirakendusWindow on data application
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
14Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
15Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
16Alamandmebaas (Oracle)Pluggable database, PDB
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
17AlgatamineInception
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
18AllapuurimineDrilldownOtsi
19Allüürnike arhitektuurMultitenant architecture
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
20Alt-üles süsteemiarendusBottom-up system development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
21Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
22Analüüsi puuParse tree, Analysis tree
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
23Andmeaida siin-arhitecturData warehouse bus architecture
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
24Andmeait, Andmeladu, Andmevaramu, AndmehoidlaData warehouse
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
25Andmeait, milles hoitakse andmeid kasutaja käitumise kohta veebisaidisData webhouse
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
26Andmebaas, AndmekoguDatabase
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
27Andmebaasi avalik liidesPublic database interface
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
28Andmebaasiga töötamise vahendidDatabase tools
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
29Andmebaasi integreerimineDatabase integration
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
30Andmebaasi kasutajaDatabase user
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi