Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab P-ga: 69

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Paindmetoodika, Väle metoodika, Agiilne metoodikaAgile methodology
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
2PakettPackage
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
3PakktöötlusBatch processing
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
4Paralleelne andmebaasisüsteemParallel database management system, Parallel DBMS
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
5Paralleelprotsessid, Rööptöötluse protsessidParallel slave processes, Parallel execution server processes, Parallel server processes, Parallel query slaves, Simply slave processes
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
6Paralleeltöö haldus, Andmete samaaegse kasutamise haldusConcurrency control
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
7Paralleeltöö ja tehinguhaldusConcurrency control and transaction management
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
8Parameeter, Formaalne parameeterParameter, Formal parameter
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
9Parool, SalasõnaPassword
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
10Parser, Sõel, SüntaksianalüsaatorParserOtsi
11Partnerluse põhimõte, Võrdõiguslikkuse põhimõtePeert-to-peer principle, P2P
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
12Partnerluses olevad andmebaasidPeert-to-peer databases, P2P databases
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
13PartnerreplikeeriminePeer-to-peer replication, P2P replication
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
14Peeneteraline auditeerimineFine grained auditing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
15Peeneteraline juurdepääsu kontroll, Peeneteraline ligipääsu kontrollFine grained access control
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
16Pesastatud lehekülgede salvestusmudelSlotted pages storage model
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
17Pessimistlik lukustaminePessimistic locking
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
18PetabaitPetabyte, PB
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
19Pidevintegratsioon, PidevkoosteContinuous integration
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
20Pidurdumine, Transaktsioonide nälgimineLivelock, Transaction starvation
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
21Piirang (relatsioonialgebra operatsioon)Restriction, Selection
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
22Piiritletud identifikaator (SQL)Delimited identifier
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
23Planeerija, PlaanurScheduler
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
24PlokiahelBlockchain
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
25Plokivahemike indeksBlock range index, BRIN index
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
26PlokkBlock, Data block, Database block, Page, Data page
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
27PolümorfismPolymorphism
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
28Poolikute andmete lugemise probleemDirty read problem
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
29Pooljuhtketas, VälkmäuSolid state drive
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
30Predikaadil põhinev lukkPredicate lock
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi