Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Mõisted leheküljel esitatud materjalidest (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 57

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEesti keelesInglise keelesMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1RaiskamineWaste
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
2Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
3Range kahefaasiline lukustamisprotokollStrict two-phase locking protocol, S2PLOtsi
4Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUP
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
5Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
6Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshot
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
7ReaaltüüpReal type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
8RealukustusRow-level lockingOtsi
9Rea migreerumineRow migration
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid.pdf [2533 KB]
Otsi
10Reapõhine salvestamineRow oriented storageOtsi
11Rea tükkide ahela tekkimineRow chaining
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid.pdf [2533 KB]
Otsi
12Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
13Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)Rule
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
14Reegli induktsioonRule inductionOtsi
15Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizerOtsi
16Refaktoreerimine, ParendamineRefactoring
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
17RegisterRegister, Data subsystem
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
18RegulaaravaldisRegular expression
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
19Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifier
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
20Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra treeOtsi
21Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
22Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
23Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
24Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
25Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine ReplicationOtsi
26Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
27Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
28Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi
29Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration joinOtsi
30Riigi infosüsteemState information systemOtsi