Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 59

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1RaiskamineWasteOtsi
2Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
3Range kahefaasiline lukustamisprotokollStrict two-phase locking protocol, S2PLOtsi
4Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUPOtsi
5Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
6Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshotOtsi
7ReaaltüüpReal typeOtsi
8RealukustusRow-level lockingOtsi
9Rea migreerumineRow migrationOtsi
10Reapõhine salvestamineRow oriented storageOtsi
11Rea tükkide ahela tekkimineRow chainingOtsi
12Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
13Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)RuleOtsi
14Reegli induktsioonRule inductionOtsi
15Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizerOtsi
16Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
17RegisterRegister, Data subsystemOtsi
18RegressioontestimineRegression testingOtsi
19RegulaaravaldisRegular expressionOtsi
20Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
21Regulaarse tee päring, Regulaaravaldisele vastava tee päringRegular path queryOtsi
22Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra treeOtsi
23Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
24Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
25Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
26Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
27Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine ReplicationOtsi
28Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
29Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
30Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi