Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 58

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1RaiskamineWaste
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
2Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, API
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
3Range kahefaasiline lukustamisprotokollStrict two-phase locking protocol, S2PL
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
4Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUP
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
5Reaalaja andmeaitReal-time data warehouse
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
6Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshot
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
7ReaaltüüpReal type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
8RealukustusRow-level locking
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
9Rea migreerumineRow migration
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
10Reapõhine salvestamineRow oriented storage
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
11Rea tükkide ahela tekkimineRow chaining
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
12Reatüübi konstruktorRow type constructor
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi
13Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)Rule
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
14Reegli induktsioonRule inductionOtsi
15Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizer
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
16Refaktoreerimine, ParendamineRefactoring
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
17RegisterRegister, Data subsystem
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
18RegressioontestimineRegression testing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
19RegulaaravaldisRegular expression
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
20Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifier
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
21Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra tree
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
22Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebra
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
23Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relation
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi
24Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL system
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
25Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAP
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
26Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine Replication
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
27Replikeeritud andmebaasReplicated database
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
28Replitseerimise topoloogiaReplication topology
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
29Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDF
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
30Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration join
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi