Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 938

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1KatkestamineAbortion
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
2AbstraktsioonAbstraction
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
3PääsumaatriksAccess control matrix
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
4Pääsupoliitika, Pääsu reguleerimise poliitikaAccess control policy
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
5Pöördusmeetod, JuurdepääsumeetodAccess method
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
6Pöördustee, JuurdepääsuteeAccess path
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
7Pärandsüsteemide andmetele ligipääsAccess to legacy data
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
8Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
9Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
10Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimization
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
11Liidetav keerukusAdditive complexity
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
12Hetkeaje päringAd hoc query
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
13NõuandelukkAdvisory lock
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
14Agregaat, KogumAggregate
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
15KoondandmedAggregate data
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
16Osa-terviku seos, AgregatsiooniseosAggregation
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
17Agiilne andmebaasi disainAgile database design
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
18Agiilne süsteemiarendusAgile development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
19Paindmetoodika, Väle metoodika, Agiilne metoodikaAgile methodology
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
20Agiilne modelleerimineAgile modeling
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
21Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
22AnkurmodelleerimineAnchor modeling
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
23Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymization
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
24Ajalugu säilitav disainAppend only design
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
25Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, API
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
26Andmebaasisüsteemi arhitektuurArchitecture of a DBMS
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
27Pädevusala allsüsteem, PädevusalaArea of competence
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
28Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameter
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
29MassiivArray
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
30Massiividel põhinev andmebaasisüsteemArray database management system, Array DBMS
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi