Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab A-ga: 124

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Aktiivne andmebaasActive databaseOtsi
2Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
3Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimizationOtsi
4Agiilne süsteemiarendusAgile developmentOtsi
5Agiilne modelleerimineAgile modelingOtsi
6Analüüsi etappAnalysis phaseOtsi
7AnkurmodelleerimineAnchor modelingOtsi
8Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymizationOtsi
9Andmebaasisüsteemi arhitektuurArchitecture of a DBMSOtsi
10Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameterOtsi
11AsünkroonneAsynchronousOtsi
12Asünkroonne kommunikatsioonAsynchronous communicationOtsi
13Asünkroonne replikeerimine, Asünkroonne tiražeerimine, Laisk replikeerimine, Optimistlik replikeerimineAsynchronous replication, Lazy replication, Optimistic replicationOtsi
14AtomaarsusAtomicityOtsi
15Aatom, LekseemAtom, Lexical token, Lexical element, Lexical unitOtsi
16AtribuutAttributeOtsi
17AuditeerimineAuditingOtsi
18AutentimineAuthenticationOtsi
19Automaatkinnitamise režiimAuto-commit mode, Chained mode, Implicit transaction modeOtsi
20Autonoomsed serveridAutonomous serversOtsi
21Arendamine koos eelneva põhjaliku kavandamisegaBig design up front, BDUFOtsi
22AndmepuhverBlock buffer cacheOtsi
23Alt-üles süsteemiarendusBottom-up system developmentOtsi
24Arvutite kobarComputer clusterOtsi
25Andmete ristkasutusCross-usage of dataOtsi
26Andmebaas, AndmekoguDatabaseOtsi
27AndmebaasimasinDatabase applianceOtsi
28Andmebaas kui teenusDatabase as a Service, DBaaSOtsi
29Andmebaasi varundamineDatabase backupOtsi
30Andmebaasi väline taseDatabase external levelOtsi