Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab A-ga: 123

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
2Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
3Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimization
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
4Agiilne süsteemiarendusAgile development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
5Agiilne modelleerimineAgile modeling
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
6Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
7AnkurmodelleerimineAnchor modeling
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
8Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymization
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
9Andmebaasisüsteemi arhitektuurArchitecture of a DBMS
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
10Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameter
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
11AsünkroonneAsynchronous
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
12Asünkroonne kommunikatsioonAsynchronous communication
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
13Asünkroonne replikeerimine, Asünkroonne tiražeerimine, Laisk replikeerimine, Optimistlik replikeerimineAsynchronous replication, Lazy replication, Optimistic replication
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
14AtomaarsusAtomicity
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
15Aatom, LekseemAtom, Lexical token, Lexical element, Lexical unit
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
16AtribuutAttribute
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
17AuditeerimineAuditing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
18AutentimineAuthentication
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
19Automaatkinnitamise režiimAuto-commit mode, Chained mode, Implicit transaction mode
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
20Autonoomsed serveridAutonomous servers
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
21Arendamine koos eelneva põhjaliku kavandamisegaBig design up front, BDUF
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
22AndmepuhverBlock buffer cache
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
23Alt-üles süsteemiarendusBottom-up system development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
24Arvutite kobarComputer cluster
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
25Andmete ristkasutusCross-usage of data
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
26Andmebaas, AndmekoguDatabase
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
27AndmebaasimasinDatabase appliance
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
28Andmebaas kui teenusDatabase as a Service, DBaaS
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
29Andmebaasi varundamineDatabase backup
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
30Andmebaasi väline taseDatabase external level
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi