Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab B-ga: 9

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Baastabel, TabelBase table, Table
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
2BaastüüpBase type
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi
3Binaarfail, KahendfailBinary file, Binary
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
4Bitmap indeks, Bitivektorite indeksBitmap index
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
5B-puu, Tasakaalustatud puuB-tree, Balanced tree
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
6B-puu indeks, Tasakaalustatud puu indeksB-tree index, Balanced tree index
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
7BukettBucket
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
8Bütsantslike kindralite probleemByzantine fault, Byzantine agreement problem, Byzantine generals problem, Byzantine failure
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
9Baastüübil põhinev kasutaja-defineeritud tüüpDistinct type
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi