Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab P-ga: 69

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1PääsumaatriksAccess control matrix
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
2Pääsupoliitika, Pääsu reguleerimise poliitikaAccess control policy
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
3Pöördusmeetod, JuurdepääsumeetodAccess method
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
4Pöördustee, JuurdepääsuteeAccess path
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
5Pärandsüsteemide andmetele ligipääsAccess to legacy data
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
6Paindmetoodika, Väle metoodika, Agiilne metoodikaAgile methodology
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
7Pädevusala allsüsteem, PädevusalaArea of competence
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
8PakktöötlusBatch processing
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
9PlokiahelBlockchain
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
10PlokkBlock, Data block, Database block, Page, Data page
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
11Plokivahemike indeksBlock range index, BRIN index
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
12Puhverdatud sisend-väljundBuffered I/O
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
13Puhvrite haldurBuffer manager
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
14Puhas koodClean code
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
15Paralleeltöö haldus, Andmete samaaegse kasutamise haldusConcurrency control
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
16Paralleeltöö ja tehinguhaldusConcurrency control and transaction management
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
17Pidevintegratsioon, PidevkoosteContinuous integration
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
18Pühendunud serveri arhitektuurDedicated server architecture
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
19Piiritletud identifikaator (SQL)Delimited identifier
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
20Poolikute andmete lugemise probleemDirty read problem
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
21Prügikastis sobramineDumpster diving
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
22Peeneteraline juurdepääsu kontroll, Peeneteraline ligipääsu kontrollFine grained access control
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
23Peeneteraline auditeerimineFine grained auditing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
24PüsikomatüüpFixed-point type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
25Priivara, Omand-vabavaraFreeware
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
26PärimineInheritance
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi
27PrimaarserverLeader server, Master server, Primary server
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
28PärandsüsteemLegacy system
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
29Pidurdumine, Transaktsioonide nälgimineLivelock, Transaction starvation
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
30PakettPackage
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi