Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 59

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
2RünneAttackOtsi
3Robotprogramm, Robot, BottBotOtsi
4Ristfunktsionaalne,Laia profiiligaCross-functionalOtsi
5RisttabelCross tabulation, CrosstabOtsi
6Räpane plokkDirty blockOtsi
7Räsifunktsioonil põhinev klasterHash clusterOtsi
8Räsifunktsiooni väärtuse järgi klasterdatud tabelidHash clustered tablesOtsi
9RäsiveergHash fieldOtsi
10RäsifunktsioonHash function, Hash algorithm, Digest functionOtsi
11Räsifunktsioonil põhinev indeksHash indexOtsi
12Räsimine, Räsiväärtuse arvutamineHashingOtsi
13Räsifunktsiooni kasutamisel põhinev ühendamineHash joinOtsi
14RäsivõtiHash keyOtsi
15Räsiväärtustel põhinev sektsioonideks jagamineHash partitioningOtsi
16RäsipuuHash treeOtsi
17Räsiväärtus, Räsi, SõnumilühendHash value, HashOtsi
18Riigi Infosüsteemi Amet, RIAInformation System AuthorityOtsi
19RiivLatchOtsi
20Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration joinOtsi
21Räsitabel, RäsisõnastikRainbow tableOtsi
22Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUPOtsi
23Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
24Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshotOtsi
25ReaaltüüpReal typeOtsi
26Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
27RegisterRegister, Data subsystemOtsi
28RegressioontestimineRegression testingOtsi
29RegulaaravaldisRegular expressionOtsi
30Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi