Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 36

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Rakenduse arhitektuurApplication architecture
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
2Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
3Rakendus, RakendusprogrammApplication
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
4Rea alampäringRow subquery
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
5Reaalne kasutusjuht, Konkreetne kasutusjuhtReal use case
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
6Rea füüsiline aadressPhysical address of a row
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
7Realiseerimine, EhitamineImplementation
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
8Rea loogiline aadressLogical address of a row
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
9Rea migreerumineRow migration
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
10Reataseme trigerRow-level trigger
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
11Refaktoreerimine, ParendamineRefactoring
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
12RegisterRegister, Data subsystem
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
13Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifier
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
14Rekursiivne seosetüüpRecursive relationship type
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
15Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebra
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
16Relatsiooni aste, Relatsiooni järkDegree of relation
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
17Relatsiooni kehandRelation body
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
18Relatsiooniline andmebaasisüsteemRelational database management system, RDBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
19Relatsiooniline andmemudel, Relatsiooniline mudelRelational data model, Relational model
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
20Relatsiooniline baasmuutuja, BaasrelvarBase relvar
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
21Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relation
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
22Relatsiooniliselt täielik keelRelationally complete language
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
23Relatsiooni päis, Relatsiooni skeemRelation heading
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
24Relatsiooni tüüpRelation type
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
25Relatsiooni võimsusCardinality of relation
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
26Relatsioon, Relatsiooniline väärtus, Relatsiooni tüüpi väärtus,Relation value, Relation
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
27Relvaride eristamatuse printsiip, Baasmuutujate ja vaadete eristamatuse printsiipThe principle of interchangeability
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
28Relvari kitsendusRelvar constraint
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
29Reserveeritud sõna, KinnissõnaReserved word
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
30RidaRow
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi