Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 58

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, API
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
2RünneAttack
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
3Robotprogramm, Robot, BottBot
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
4Ristfunktsionaalne,Laia profiiligaCross-functional
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
5RisttabelCross tabulation, CrosstabOtsi
6Räpane plokkDirty block
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
7Räsifunktsioonil põhinev klasterHash cluster
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
8Räsifunktsiooni väärtuse järgi klasterdatud tabelidHash clustered tables
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
9RäsiveergHash field
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
10RäsifunktsioonHash function, Hash algorithm, Digest function
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
11Räsifunktsioonil põhinev indeksHash index
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
12Räsimine, Räsiväärtuse arvutamineHashing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
13Räsifunktsiooni kasutamisel põhinev ühendamineHash join
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
14RäsivõtiHash key
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
15Räsiväärtustel põhinev sektsioonideks jagamineHash partitioning
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
16RäsipuuHash tree
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
17Räsiväärtus, Räsi, SõnumilühendHash value, Hash
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
18Riigi Infosüsteemi Amet, RIAInformation System Authority
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
19RiivLatch
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
20Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration join
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
21Räsitabel, RäsisõnastikRainbow table
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
22Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUP
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
23Reaalaja andmeaitReal-time data warehouse
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
24Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshot
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
25ReaaltüüpReal type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
26Refaktoreerimine, ParendamineRefactoring
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
27RegisterRegister, Data subsystem
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
28RegressioontestimineRegression testing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
29RegulaaravaldisRegular expression
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
30Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifier
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi