Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab T-ga: 85

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Tehis, ArtefaktArtifact
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
2TaustprotsessBackend process
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
3TulpdiagrammBar diagram
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
4Töödeldud andmed, mida võib andmeaita laadidaClean data
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
5Täielikkus (andmete fragmendi omadus)Completeness
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
6Terviklikkus, Kooskõlalisus, Järjekindlus, KonsistentsusConsistency
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
7Tupik, Ummik, Surnud ringi tekkimineDeadlock
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
8Taandarenenud dimensioon, Degenereerunud dimensioonDegenerated dimension
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
9Teenusetõkestus, UmmistusDenial of service
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
10Teate järjekorrast eemaldamineDequeue
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
11Tuletatud kildDerived fragment
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
12Töötlemata andmed, enne andmeaita laadimistDirty data
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
13TõmmistamineDumping
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
14Teate järjekorda panemineEnqueue
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
15Täitmisplaan, KäivitusplaanExecution plan
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
16Täielik / tõeline kaarExplicit arc
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
17TõrkesiireFailover
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
18Tagasivaate päring, Ajas tagasiulatuv päring, Minevikupildi leidev päring, Päring mineviku ajahetke seisugaFlashback query
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
19Tagasivaate tehnoloogiaFlashback technology
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
20Teisene server, Sekundaarne serverFollower server, Read replica server, Slave server, Secondary server, Hot standby server
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
21Tabeli killustamineFragmentation of a table
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
22Tabeli täielik läbiskaneerimineFull table scan, Table sequential scan, Sequential scan
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
23Tervenisti muutmälus hoitav andmebaasIn memory database, Main memory database
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
24TäisarvutüüpInteger type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
25Terviklikkus, TerviklusIntegrity
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
26Terviklikkuse kontrollIntegrity control
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
27Timmitud arendusLean development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
28Teadetepõhine kommunikatsioonMessage-based communicationOtsi
29Teadete vahendajaMessage broker, Message queue, Message-oriented middlewareOtsi
30Teadete järjekordMessage queueOtsi