Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
271Dünaamiline SQLDynamic SQLOtsi
272Väljaande-põhine ümberdefineerimineEdition-based redefinitionOtsi
273DetailimineElaborationOtsi
274ElastsusElasticityOtsi
275ElementElementOtsi
276Manustatud SQL, Sissepõimitud SQLEmbedded SQLOtsi
277KapseldamineEncapsulationOtsi
278KodeeringEncodingOtsi
279KrüpteerimineEncryptionOtsi
280Krüpteerimise algoritmEncryption algorithmOtsi
281Krüpteerimise võtiEncryption keyOtsi
282LõpumärgendEnd-tagOtsi
283LõppkasutajaEnd userOtsi
284Lõppkasutaja poolne arendusEnd-user developmentOtsi
285Lõppkasutaja poolne programmeerimineEnd-user programmingOtsi
286Teate järjekorda panemineEnqueueOtsi
287Ettevõtte andmeaitEnterprise data warehouseOtsi
288Olem-atribuut-väärtus disainEntity-Attribute-Value design, EAV designOtsi
289Olemi-suhte diagrammEntity relationship diagram, ERDOtsi
290Olemi-suhte mudel (olemi-suhte diagrammid + olemitüüpide, seosetüüpide ja atribuutide kirjeldused)Entity relationship modelOtsi
291Loendustüüp, LoendtüüpEnumerated type, Enumeration type, Enum typeOtsi
292Eesti infoturbestandard, E-ITSEstonian information security standardOtsi
293Eesti isikuandmete kaitse seadusEstonian Personal Data Protection ActOtsi
294Eesti avaliku teabe seadusEstonian Public Information ActOtsi
295Sündmusvoo töötlemineEvent stream processing, ESPOtsi
296Viiteajaga terviklikkuse saavutamineEventual consistencyOtsi
297EvolutsioonEvolutionOtsi
298Evolutsiooniline prototüüpimineEvolutionary prototypingOtsi
299Välistamise kitsendusExclusion constraintOtsi
300Eksklusiivne lukk, MonopollukkExclusive lockOtsi