Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 942

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
331Kinnitamata sõltuvuse probleemUncommitted dependency problemOtsi
332Kinnitamise faas, Otsustamise faasCommit phaseOtsi
333Kitsendus, PiirangConstraint, Validation rule, Integrity ruleOtsi
334Kitsenduste trigerConstraint triggerOtsi
335KlahvikuulajaKeyloggerOtsi
336KlassClassOtsi
337Klassidiagramm, KlassiskeemClass diagramOtsi
338KlassifikaatoridReference data, Classifiers, Classifications, EnumerationsOtsi
339Klassifikaatorite süsteemThe classifications systemOtsi
340Klasterdamine, Klastrite moodustamineClusteringOtsi
341Klaster, KobarClusterOtsi
342Klastri võtiCluster keyOtsi
343Klient-server andmebaasClient-server databaseOtsi
344Klient-server süsteemClient-server systemOtsi
345KlikivoogClikstreamOtsi
346Kodanikest arendajadCitizen developersOtsi
347KodeeringEncodingOtsi
348KogumaksumusTotal costOtsi
349Kohese muudatuse protokollImmediate update protocolOtsi
350KollektsioonCollectionOtsi
351Kolmas manifestThe Third Manifesto, TTMOtsi
352Kolmefaasilise kinnitamise protokollThree-phase commit protocol, 3PCOtsi
353KommentaarCommentOtsi
354Kompenseeriv transaktsioonCompensating transactionOtsi
355KompileerimisaegneCompile-timeOtsi
356KompositsiooniseosCompositionOtsi
357KonfidentsiaalsusConfidentialityOtsi
358Konflikti lahendamineConflict resolutionOtsi
359Konkurents vahendite pärastResource contentionOtsi
360Konservatiivne kahefaasiline lukustamisprotokollConservative two-phase locking protocol, C2PLOtsi