Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 942

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
391Kõrge kokkukuuluvus, Tihe sidususHigh cohesionOtsi
392Kõrge käideldavusHigh availabilityOtsi
393Kõrguse järgi tasakaalustatud histogrammHeight-balanced histogram, Equal-height histogramOtsi
394KõrgveemärkHigh water markOtsi
395KõvaketasHard driveOtsi
396KäideldavusAvailabilityOtsi
397KäitusaegneRun-timeOtsi
398KäivitusmaksumusStartup costOtsi
399Käivitusparameetrite failParameter fileOtsi
400Külm varuandmebaasCold standby databaseOtsi
401LaadiLoadOtsi
402Laiendatav märgistuskeelExtensible Markup Language, XMLOtsi
403Laiendatav vormingukeele teisendusExtensible Style Language Transformation, XSLTOtsi
404LaiendusExtensionOtsi
405Laisk hindamineLazy evaluationOtsi
406Laiuse järgi tasakaalustatud histogrammWidth-balanced histogram, Equal-width histogramOtsi
407Lausetaseme tagasirullimineStatement-level rollbackOtsi
408Lekkivate abstraktsioonide seadusThe law of leaky abstractionsOtsi
409Lihtne objektipöördusprotokollSimple Object Access Protocol, SOAPOtsi
410Lihtsustamine SimplificationOtsi
411Liidetav keerukusAdditive complexityOtsi
412Liidripõhine replikeerimineLeader-based replication, Passive replication, Master-slave replicationOtsi
413Liidrita replikeerimine, PartnerreplikeerimineLeaderless replicationOtsi
414Liitpõhimõttel sektsioonideks jagamineComposite partitioningOtsi
415LiittüüpComposite typeOtsi
416Lindiseade, StriimerTape driveOtsi
417LitsentsLicenseOtsi
418Loendustüüp, LoendtüüpEnumerated type, Enumeration type, Enum typeOtsi
419LogiLogOtsi
420Logide ülekanneLog shippingOtsi