Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 938

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
451LitsentsLicense
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
452Nimekirjal põhinev sektsioonideks jagamineList partitioning
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
453Pidurdumine, Transaktsioonide nälgimineLivelock, Transaction starvation
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
454LaadiLoad
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
455Koormuse jaotamineLoad balancingOtsi
456Lokaalne autonoomiaLocal autonomy
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
457Lokaalne transaktsioon, Lokaalne tehingLocal transaction
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
458Asukoha läbipaistvusLocation transparency
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
459LukustamineLocking
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
460Lukkude haldurLock manager
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
461LogiLog
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
462Logipõhine arhitektuurLog-based architecture
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
463LogifailLog file
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
464LogimineLogging
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
465Loogiline varukoopiaLogical backup
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
466Loogiline andmete sõltumatusLogical data independence
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
467Loogiline andmejärvLogical data lake
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
468Loogiline andmeaitLogical data warehouse
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
469Loogiline disainLogical design
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
470Loogiline täitmisplaanLogical execution plan
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
471Loogiline lugemine, Muutmälust lugemineLogical read
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
472Loogilise töö ühikLogical unit of work
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
473Logide ülekanneLog shipping
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
474Logistruktuuriga mestimispuu, LSM-puuLog-structured merge-trees, LSM-tree
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
475Kaotsiläinud muudatuse probleemLost update problem
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
476Vähese koodi kirjutamise vajadusega arenduskeskkondLow-code development environment
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
477MasinõpeMachine LearningOtsi
478Andmebaasisüsteem, mis hoiab andmebaasi tervenisti muutmälusMain-memory database management system, Main-memory DBMS, MMDBMS, In-memory database management system, In-memory DBMS, IMDBMS
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
479Varundamine, Varukoopia tegemineMaking a backup, Backing up
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
480Massiivselt paralleelsed süsteemidMassive parallel processing system
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi