Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
451Timmitud arendusLean developmentOtsi
452Minimaalõiguste printsiip, Minimaalse pääsu poliitikaLeast privilege principleOtsi
453Pärandsüsteem, taakvaraLegacy systemOtsi
454LitsentsLicenseOtsi
455Nimekirjal põhinev sektsioonideks jagamineList partitioningOtsi
456Pidurdumine, Transaktsioonide nälgimineLivelock, Transaction starvationOtsi
457LaadiLoadOtsi
458Koormuse jaotamineLoad balancingOtsi
459Lokaalne autonoomiaLocal autonomyOtsi
460Lokaalne transaktsioon, Lokaalne tehingLocal transactionOtsi
461Asukoha läbipaistvusLocation transparencyOtsi
462LukustamineLockingOtsi
463Lukkude haldurLock managerOtsi
464LogiLogOtsi
465Logipõhine arhitektuurLog-based architectureOtsi
466LogifailLog fileOtsi
467LogimineLoggingOtsi
468Loogiline varukoopiaLogical backupOtsi
469Loogiline andmete sõltumatusLogical data independenceOtsi
470Loogiline andmejärvLogical data lakeOtsi
471Loogiline andmeaitLogical data warehouseOtsi
472Loogiline disainLogical designOtsi
473Loogiline täitmisplaanLogical execution planOtsi
474Loogiline lugemine, Muutmälust lugemineLogical readOtsi
475Loogilise töö ühikLogical unit of workOtsi
476Logide ülekanneLog shippingOtsi
477Logistruktuuriga mestimispuu, LSM-puuLog-structured merge-trees, LSM-treeOtsi
478Kaotsiläinud muudatuse probleemLost update problemOtsi
479Vähese koodi kirjutamise vajadusega arenduskeskkondLow-code development environmentOtsi
480MasinõpeMachine LearningOtsi