Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 1387

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
481KlassifikaatoridReference data, Classifiers, Classifications, EnumerationsOtsi
482Klassifikaatorite süsteemThe classifications systemOtsi
483Klassifikaatorite tabelLookup table, Reference tableOtsi
484Klasterdamine, Klastrite moodustamineClusteringOtsi
485Klasterdatud indeksClustered indexOtsi
486Klaster, KobarClusterOtsi
487Klastri võtiCluster keyOtsi
488KlauselClauseOtsi
489KlientClientOtsi
490Klient-server andmebaasClient-server databaseOtsi
491Klient-server süsteemClient-server systemOtsi
492KlikivoogClikstreamOtsi
493Kodanikest arendajadCitizen developersOtsi
494Kodeeri ja parandaCode and fixOtsi
495KodeeringEncodingOtsi
496KogukonnapilvCommunity cloudOtsi
497KogumaksumusTotal costOtsi
498Kohalik-eelkõige tarkvaraLocal-first softwareOtsi
499Kohese muudatuse protokollImmediate update protocolOtsi
500Kohustuslik atribuutMandatory attributeOtsi
501Kohustuslik veergMandatory columnOtsi
502Kokkuvõtmine, Rühmitamine (relatsioonialgebra operatsioon)SummarizeOtsi
503Kokkuvõttefunktsioon, Grupifunktsioon, AgregaatfunktsioonAggregate function, Group functionOtsi
504KollektsioonCollectionOtsi
505Kolmas manifestThe Third Manifesto, TTMOtsi
506Kolmas normaalkuju, 3NKThird normal form, 3NFOtsi
507Kolmefaasilise kinnitamise protokollThree-phase commit protocol, 3PCOtsi
508Kolmevalentne loogikaThree-valued logic, 3VLOtsi
509KommentaarCommentOtsi
510Kommutatiivsuse omadusCommutative propertyOtsi