Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Mõisted leheküljel esitatud materjalidest:
Mõistete arv: 623

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEesti keelesInglise keelesMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
571VeergColumn
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
572Veergude dubleerimineAdding redundant columns
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
573Veergude järjekordColumn order
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
574Veeruperekondadel põhinev andmebaasisüsteem, Laiaveeruline andmebaasisüsteemColumn family DBMS, Column oriented DBMS, Columnar DBMS, Wide-column DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
575Vektorkodeeritud string, Vektorkodeeritud sõneString with an encoded information
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
576Vesivoodi teooriaWaterbed theory
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
577Viidete terviklikkus, ViiteterviklikkusReferential integrity
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
578Viienda generatsiooni keelFifth generation language
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
579Viies normaalkuju, 5NKFifth normal form, 5NF
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
580ViittüüpPointer type
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
581Virtuaalne andmesaatkondVirtual data embassy
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver3.pdf [2804 KB]
Otsi
582Virtuaalne andmete kihtVirtual data layer
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
583Virtuaalne relatsiooniline muutuja, Virtuaalne relvar, Vaade (relatsiooniline mudel)Virtual relational variable, Virtual relvar, View (relatsiooniline mudel)
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
584VõimsustikMultiplicity
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
585Võrk-struktuuriga andmemudelNetwork data model
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
586Võti-väärtus paaridel põhinev andmebaasisüsteemKey-value database management system, Key-value DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
587VõtmesõnaKeyword
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
588VäideProposition
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
589VäliField
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
590Väline skeemExternal schema
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
591Väline taseExternal level
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
592Välistav kaarExclusive arc
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
593Väliste andmete pakendajaForeign data wrapper
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
594Välisvõti, VõõrvõtiForeign key, FK
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
595VälisühendamineOuter join
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
596VäärtusValue
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
597Õigus olla unustatudRight to be forgotten
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver3.pdf [2804 KB]
Otsi
598Õigus, PrivileegPrivilege
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
599Õiguste andmineGranting privileges
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
600Õiguste äravõtmineRevoking privileges
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi