Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Mõisted leheküljel esitatud materjalidest:
Mõistete arv: 921

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEesti keelesInglise keelesMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
601PüsikomatüüpFixed-point type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
602Püsisalvestatud objektPersistent objectOtsi
603RaiskamineWaste
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
604Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
605Range kahefaasiline lukustamisprotokollStrict two-phase locking protocol, S2PLOtsi
606Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUP
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
607Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
608Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshot
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
609ReaaltüüpReal type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
610RealukustusRow-level lockingOtsi
611Rea migreerumineRow migration
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid.pdf [2533 KB]
Otsi
612Reapõhine salvestamineRow oriented storageOtsi
613Rea tükkide ahela tekkimineRow chaining
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid.pdf [2533 KB]
Otsi
614Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
615Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)Rule
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
616Reegli induktsioonRule inductionOtsi
617Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizerOtsi
618Refaktoreerimine, ParendamineRefactoring
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
619RegisterRegister, Data subsystem
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
620RegulaaravaldisRegular expression
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
621Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifier
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver4.pdf [2315 KB]
Otsi
622Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra treeOtsi
623Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
624Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
625Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
626Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
627Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine ReplicationOtsi
628Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
629Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
630Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi