Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 942

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
601Pärimine laiendamise teel, Pärimine lisamise teelSpecialization by extension, Specialization by addition, Extension inheritanceOtsi
602Päring, Andmete otsimise lauseQuery, Select statementOtsi
603Päringu analüüs Query analysisOtsi
604Päringu optimeerimineQuery optimizationOtsi
605Päringu tulemusQuery output, Query resultOtsi
606PäringutöötlusQuery processing, Compilation of queriesOtsi
607Päringu ümberkirjutamineQuery rewriteOtsi
608Päringu ümberstruktureerimine Query restructuringOtsi
609PääsumaatriksAccess control matrixOtsi
610Pääsupoliitika, Pääsu reguleerimise poliitikaAccess control policyOtsi
611Pööratud indeksReverse index, Reverse key indexOtsi
612PöördprojekteerimineReverse engineeringOtsi
613Pöördusmeetod, JuurdepääsumeetodAccess methodOtsi
614Pöördustee, JuurdepääsuteeAccess pathOtsi
615Pühendunud serveri arhitektuurDedicated server architectureOtsi
616PüsikomatüüpFixed-point typeOtsi
617Püsisalvestatud objektPersistent objectOtsi
618RaiskamineWasteOtsi
619Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
620Range kahefaasiline lukustamisprotokollStrict two-phase locking protocol, S2PLOtsi
621Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUPOtsi
622Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
623Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshotOtsi
624ReaaltüüpReal typeOtsi
625RealukustusRow-level lockingOtsi
626Rea migreerumineRow migrationOtsi
627Reapõhine salvestamineRow oriented storageOtsi
628Rea tükkide ahela tekkimineRow chainingOtsi
629Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
630Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)RuleOtsi