Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 942

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
631Reegli induktsioonRule inductionOtsi
632Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizerOtsi
633Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
634RegisterRegister, Data subsystemOtsi
635RegressioontestimineRegression testingOtsi
636RegulaaravaldisRegular expressionOtsi
637Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
638Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra treeOtsi
639Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
640Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
641Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
642Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
643Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine ReplicationOtsi
644Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
645Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
646Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi
647Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration joinOtsi
648Riigi infosüsteemState information systemOtsi
649Riigi Infosüsteemi Amet, RIAInformation System AuthorityOtsi
650Riigi infosüsteemi haldussüsteem, RIHAThe administration system of the state information systemOtsi
651Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemidSupport systems to state information systemOtsi
652RiivLatchOtsi
653Ristfunktsionaalne,Laia profiiligaCross-functionalOtsi
654RisttabelCross tabulation, CrosstabOtsi
655Robotprogramm, Robot, BottBotOtsi
656RollRoleOtsi
657Rollipõhine juurdepääsupoliitikaRole-based access policyOtsi
658R-puuR-tree, Region-treeOtsi
659R-puu indeksR-tree index, Region-tree indexOtsi
660RutiinRoutineOtsi