Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 938

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
631Päringu optimeerimineQuery optimization
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
632Päringu tulemusQuery output, Query result
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
633PäringutöötlusQuery processing, Compilation of queries
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
634Päringu ümberstruktureerimine Query restructuring
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
635Päringu ümberkirjutamineQuery rewrite
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
636Päring, Andmete otsimise lauseQuery, Select statement
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
637JärjekordQueue
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
638Kvoorumi-põhine kooskõlaQuorum consistency
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
639TrügimineRace condition
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
640Räsitabel, RäsisõnastikRainbow table
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
641TabelrünneRainbow table attack
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
642Muutmälu, SuvapöördusmäluRandom-access memory, RAM
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
643Väärtuste piirkonnal põhinev sektsioonideks jagamineRange partitioning
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
644Vahemiku tüüpRange type
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
645Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUP
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
646Reaalaja andmeaitReal-time data warehouse
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
647Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshot
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
648ReaaltüüpReal type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
649Taastatavus (andmete fragmendi omadus)Reconstruction
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
650Taastatav tööplaanRecoverable schedule
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
651Taastamise haldurRecovery manager
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
652Taastamise ühikRecovery unit
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
653Lühiajalise kasutuse puulRecycle pool
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
654Muudatuste uuesti tegemineRedo, Roll-forward recovery
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
655Sõltumatute ketastel liiasmassiiv, Odavate ketaste liiasmassiivRedundant Array of Inexpensive Disks, RAID
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
656Refaktoreerimine, ParendamineRefactoring
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
657Viite-atribuutReference attributes
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
658KlassifikaatoridReference data, Classifiers, Classifications, Enumerations
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
659Viitetüübi konstruktorReference type constructor
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi
660Viidete läbipaistvusReferential transparency, Referential opacity
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi