Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 1387

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
661Materialiseeritud päringu tabelMaterialized query tableOtsi
662MeetodMethodOtsi
663Meetod objekti muutuja väärtuse lugemiseksObserver, GetterOtsi
664Meetod objekti muutuja väärtuse muutmiseksMutator, SetterOtsi
665MetaandmedMetadataOtsi
666Metafoor, KõnekujundMetaphorOtsi
667MikroteenusMicroserviceOtsi
668Mikroteenuste arhitektuurMicroservice architectureOtsi
669Minimaalõiguste printsiip, Minimaalse pääsu poliitikaLeast privilege principleOtsi
670Minimeeri koodi, maksimeeri andmeidMinimize code, maximize dataOtsi
671Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestaminePolyglot persistenceOtsi
672Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestamist kasutav tarkvaraHybrid polystoreOtsi
673Mitme liidriga replikeerimineMulti-leader replication, Multi-master replication, Master-master replication, Active replicationOtsi
674Mitmemõõtmeline andmebaasMultidimensional databaseOtsi
675Mitmemõõtmeline massiivMultidimensional arrayOtsi
676Mitmemõõtmeline onlain-analüüsMultidimensional on-line analytical processing, Multidimensional OLAP, MOLAPOtsi
677Mitmene pärimineMultiple inheritanceOtsi
678Mitmevaateline modelleerimineMulti-view modelingOtsi
679Mitmeväärtuseline atribuutMultivalued attributeOtsi
680Mitte ainult SQL, NoskulNoSQL, Not Only SQL, No to SQL, Not yet SQLOtsi
681Mitteavalik sünonüüm, Privaatne sünonüümPrivate synonymOtsi
682Mittedeterministlik kitsendusNon-deterministic constraintOtsi
683Mittefunktsionaalsed nõudedNon-fuctional requirementsOtsi
684Mittejärjestikuline tööplaanNonserial schedule, Interleaved scheduleOtsi
685Mittekohustuslik atribuutOptional attributeOtsi
686Mittekohustuslik veergOptional columnOtsi
687Mittekorreleeruv alampäringNon-correlated subqueryOtsi
688Mittereserveeritud sõnaNon-reserved wordOtsi
689Mitteterviklik andmebaasi varukoopia, Kuum andmebaasi varukoopia, Onlain andmebaasi varukoopiaOn-line database backup, Hot database backup, Dynamic database backupOtsi
690Mitu-mitmele seosetüüp, 1:M seosetüüpMany-to-many relationship type, M:N relationship typeOtsi