Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
661Viite-atribuutReference attributesOtsi
662KlassifikaatoridReference data, Classifiers, Classifications, EnumerationsOtsi
663Viitetüübi konstruktorReference type constructorOtsi
664Viidete läbipaistvusReferential transparency, Referential opacityOtsi
665Eneseanalüüsi kaudu paremaks saamise raamistikReflective improvement frameworkOtsi
666RegisterRegister, Data subsystemOtsi
667RegressioontestimineRegression testingOtsi
668RegulaaravaldisRegular expressionOtsi
669Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
670Regulaarse tee päring, Regulaaravaldisele vastava tee päringRegular path queryOtsi
671DeanonüümimineReidentificationOtsi
672Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
673Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra treeOtsi
674Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
675Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
676Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
677TöökindlusReliabilityOtsi
678KaugprotseduurikutseRemote Procedure Call, RPCOtsi
679Uuesti optimeerimine, ReoptimeerimineReoptimizationOtsi
680Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
681Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine ReplicationOtsi
682Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
683Koopiate läbipaistvusReplication transparencyOtsi
684TeabenõueRequest for informationOtsi
685Konkurents vahendite pärastResource contentionOtsi
686Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi
687Piirang (relatsioonialgebra operatsioon)Restriction, SelectionOtsi
688PöördprojekteerimineReverse engineeringOtsi
689Pööratud indeksReverse index, Reverse key indexOtsi
690Õiguste äravõtmineRevoking privilegesOtsi