Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
691RollRoleOtsi
692Rollipõhine juurdepääsupoliitikaRole-based access policyOtsi
693Muudatuste tagasipööramine, Muudatuste tagasirullimine, Muudatuste tühistamineRollback, Undo, Roll-backward recoveryOtsi
694RutiinRoutineOtsi
695Rea tükkide ahela tekkimineRow chainingOtsi
696RealukustusRow-level lockingOtsi
697Rea migreerumineRow migrationOtsi
698Reapõhine salvestamineRow oriented storageOtsi
699Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
700R-puu indeksR-tree index, Region-tree indexOtsi
701R-puuR-tree, Region-treeOtsi
702Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)RuleOtsi
703Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizerOtsi
704Reegli induktsioonRule inductionOtsi
705KäitusaegneRun-timeOtsi
706SaagaSagaOtsi
707SoolSaltOtsi
708SalvestuspunktSavepointOtsi
709SkaleeritavusScalabilityOtsi
710Skaleeritav paindmetoodikaScalable agile methodologyOtsi
711Skalaarne tüüpScalar typeOtsi
712Skaleerimine, MastaapimineScalingOtsi
713TööplaanScheduleOtsi
714Planeerija, PlaanurSchedulerOtsi
715SkeemSchemaOtsi
716SkeemituSchema-less, SchemalessOtsi
717SkeemiobjektSchema objectOtsi
718Skeem-lugemisel, Lugemise skeemSchema-on-readOtsi
719Skeem-kirjutamisel, Kirjutamise skeemSchema-on-writeOtsi
720RüsinameisterScrum masterOtsi