Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 942

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
841TööplaanScheduleOtsi
842Töötlemata andmed, enne andmeaita laadimistDirty dataOtsi
843Töötle, TeisendaTransformOtsi
844TüübikonstruktorType constructorOtsi
845Tüüp, Andmetüüp (SQL)Type, Data typeOtsi
846UjukomatüüpFloating-point typeOtsi
847UnicodeUnicode, Unicode Worldwide Character StandardOtsi
848Unifitseeritud modelleerimiskeelUnified modeling language, UMLOtsi
849Universaalne andmemudel, Universaalne andmebaasi disainUniversal data model, Universal database designOtsi
850Universaalne kirjeldamine, avastamine ja integreerimineUniversal description, discovery and integrationOtsi
851UssWormOtsi
852Uue põlvkonna SQL andmebaasisüsteemNewSQL database management system, NewSQL DBMSOtsi
853Uuesti optimeerimine, ReoptimeerimineReoptimizationOtsi
854Vaade, Virtuaalne tabel (SQL)View, Virtual tableOtsi
855Vaate lahtikirjutamine, Päringu ja vaate mestimineView resolutionOtsi
856Vaate materialiseerimineView materializationOtsi
857Vaba tarkvaraFree softwareOtsi
858Vahemiku tüüpRange typeOtsi
859VahenduskasutajaProxy userOtsi
860VahevaraMiddlewareOtsi
861Vaikeparool, AlgpraoolDefault passwordOtsi
862Vaikimisi andmekaitse põhimõtePrivacy by DefaultOtsi
863Vaikimisi puulDefault poolOtsi
864Valdkonnamudel, Domeenimudel, KontseptuaalmudelDomain modelOtsi
865Valupõhine arendusPain driven development, PDDOtsi
866Vari-ITShadow ITOtsi
867VaruandmebaasStandby databaseOtsi
868VarukoopiaBackupOtsi
869Varundamine, Varukoopia tegemineMaking a backup, Backing upOtsi
870Vastuolulise analüüsi probleemInconsistent analysis problemOtsi