Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab K-ga: 108

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
61Kõrge kokkukuuluvus, Tihe sidususHigh cohesion
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
62KõrgveemärkHigh water mark
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
63KuumkohtHot spot, Hotspot
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
64Kuum varuandmebaasHot standby database
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
65Kohese muudatuse protokollImmediate update protocol
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
66KlahvikuulajaKeylogger
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
67Koormuse jaotamineLoad balancingOtsi
68Kaotsiläinud muudatuse probleemLost update problem
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
69Korrutatav keerukusMultiplicative complexity
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
70Koodi kirjutamise vajaduseta arenduskeskkond, Kodeerimise vajaduseta arenduskeskkondNo-code development environment
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
71KaugsäilitusOffsite storage
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
72Käivitusparameetrite failParameter file
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
73KalastaminePhishing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
74KonveiertööPipelining, On-the-fly processing
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
75Kvoorumi-põhine kooskõlaQuorum consistency
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
76KlassifikaatoridReference data, Classifiers, Classifications, Enumerations
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
77KaugprotseduurikutseRemote Procedure Call, RPCOtsi
78Koopiate läbipaistvusReplication transparency
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
79Konkurents vahendite pärastResource contention
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
80KäitusaegneRun-time
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
81Kaksikute meetod, Varju meetodShadow paging
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
82Kuus eraldatuse astetSix degrees of separation
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
83Kuues normaalkuju, 6NKSixth normal form, 6NF
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
84Klassifikaatorite süsteemThe classifications systemOtsi
85Kolmas manifestThe Third Manifesto, TTM
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi
86Kolmefaasilise kinnitamise protokollThree-phase commit protocol, 3PC
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
87Kasuta vähemalt kaks korda põhimõteTwice-mandatory principleOtsi
88Kahe kindrali probleemTwo generals' problem
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
89Kahefaasilise kinnitamise protokollTwo-phase commit protocol, 2PC
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
90Kahefaasiline lukustamisprotokollTwo-phase locking protocol, 2PL
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi