Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
871Transaktsioonide arv sekundisTransactions per second, TPSOtsi
872Töötle, TeisendaTransformOtsi
873SiireTransitionOtsi
874Ülemineku etapp, Siirde etappTransition phaseOtsi
875Andmete läbipaistev krüpteerimineTransparent data encryptionOtsi
876Andmete läbipaistev redigeerimineTransparent data redactionOtsi
877Transporditav tabeliruumTransportable tablespaceOtsi
878PuuTreeOtsi
879ProovitarkvaraTrialwareOtsi
880TrigerTriggerOtsi
881TrilemmaTrilemmaOtsi
882Tõeliselt relatsiooniline andmebaasisüsteemTruly relational database management system, Truly relational DBMSOtsi
883Kasuta vähemalt kaks korda põhimõteTwice-mandatory principleOtsi
884Kahe kindrali probleemTwo generals' problemOtsi
885Kahefaasilise kinnitamise protokollTwo-phase commit protocol, 2PCOtsi
886Kahefaasiline lukustamisprotokollTwo-phase locking protocol, 2PLOtsi
887Kaksikautentimine, Kahetasandiline autentimineTwo-step verification, Two-factor authenticationOtsi
888TüübikonstruktorType constructorOtsi
889Tüüp, Andmetüüp (SQL)Type, Data typeOtsi
890Kasutaja-defineeritud tüübi põhjal loodud tabelTyped table, Referencable tableOtsi
891Kinnitamata sõltuvuse probleemUncommitted dependency problemOtsi
892UnicodeUnicode, Unicode Worldwide Character StandardOtsi
893Unifitseeritud modelleerimiskeelUnified modeling language, UMLOtsi
894Ühtne ressursi-indikaatorUniform resource identifierOtsi
895Puhvertoiteallikas, Katkematu toite allikasUninterruptible Power Supplier, UPSOtsi
896Universaalne andmemudel, Universaalne andmebaasi disainUniversal data model, Universal database designOtsi
897Universaalne kirjeldamine, avastamine ja integreerimineUniversal description, discovery and integrationOtsi
898Globaalne unikaalne identifikaatorUniversally unique identifier, UUID, Globally unique identifier, GUIDOtsi
899Sorteerimata failUnordered file, Heap fileOtsi
900Kasutusjuhtude mudel, KasutusmallmudelUse-case modelOtsi