Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
931VesiagiilsusWaterscrum, WaterscrumfallOtsi
932VeebiteenusWeb serviceOtsi
933Veebiteenuste kirjelduskeelWeb Service Description Language, WSDLOtsi
934Trimmis dokument, Reeglipõhine dokument, Korrapärane dokumentWell-formed documentOtsi
935WHERE klausli rakendamine välises andmete allikasWHERE clause push-downOtsi
936Laiuse järgi tasakaalustatud histogrammWidth-balanced histogram, Equal-width histogramOtsi
937Aknapõhine andmebaasirakendusWindow on data applicationOtsi
938UssWormOtsi
939Haava-oota protokollWound-wait protocolOtsi
940Logi kirjutamine enne logitava kirjutamistWrite ahead logging, WALOtsi
941XML dokumendist andmete lugemine ja andmeväärtuste salvestamine SQL andmebaasXML document shreddingOtsi
942XMLi toetust omav andmebaasisüsteemXML enabled database management system, XML enabled DBMSOtsi
943XML-kaugprotseduurikutseXML remote procedure call, XML-RPCOtsi
944XML skeemXML schemaOtsi
945XPathXPathOtsi
946X-teeX-roadOtsi
947Sul ei lähe seda vaja printsiipYou aren’t gonna need it, YAGNIOtsi