Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 1387

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
91Robotprogramm, Robot, BottBotOtsi
92Alt-üles süsteemiarendusBottom-up system developmentOtsi
93Boyce/Coddi normaalkuju, BCNKBoyce/Codd normal form, BCNFOtsi
94Katkiste akende teooriaBroken windows theoryOtsi
95JõurünneBrute-force attackOtsi
96B+ puu indeksB+ tree indexOtsi
97BukettBucketOtsi
98Puhverdatud sisend-väljundBuffered I/OOtsi
99Puhvrite haldurBuffer managerOtsi
100Ehitamise etapp, Konstrueerimise etappBuild phase, Construction phaseOtsi
101ÄrianalüüsBusiness analysisOtsi
102ÄriarhitektuurBusiness architectureOtsi
103ÄriteaveBusiness intelligenceOtsi
104ÄriteabetarkvaraBusiness intelligence software, BI softwareOtsi
105Terviksüsteemi toimimismudel, ÄrimudelBusiness modelOtsi
106ÄrireegelBusiness rule, Enterprise constraintOtsi
107Bütsantslike kindralite probleemByzantine fault, Byzantine agreement problem, Byzantine generals problem, Byzantine failureOtsi
108Kanaarilinnu väljalaseCanary release, Canary deploymentOtsi
109Kandidaatvõti, VõtmekandidaatCandidate keyOtsi
110CAP teoreem, Terviklikkuse, käideldavuse ja jaotustaluvuse teoreemCAP theoremOtsi
111VõimsusCardinalityOtsi
112Võimsuse hinnangCardinality estimateOtsi
113Relatsiooni võimsusCardinality of relationOtsi
114Descartesi ristkorrutis, Hulkade ristkorrutis, Otsekorrutis (relatsioonialgebra operatsioon)Cartesian product, Unrestricted joinOtsi
115Kaskaadne kustutamine, Ülekanduv kustutamineCascading deleteOtsi
116Kaskaadne muutmine, Ülekanduv muutmineCascading updateOtsi
117Kataloogi haldurCatalog managerOtsi
118Keskne pearaamatCentralized ledger, Generalized ledgerOtsi
119KeskprotsessorCentral Processing Unit, CPUOtsi
120Suur tekstiobjektCharacter large object, CLOBOtsi