Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 942

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
91Andmete kirjutamine andmebaasi puhvrist püsisalvestusseFlushing from database buffer to secondary storageOtsi
92Andmete kvaliteet, AndmekvaliteetData qualityOtsi
93Andmete "lahtilõhkumise", teisendamise, laadimise protsessExtraction, transformation, loading process, ETL processOtsi
94Andmete läbipaistev krüpteerimineTransparent data encryptionOtsi
95Andmete läbipaistev redigeerimineTransparent data redactionOtsi
96Andmete maskimine, Andmete maskeerimineData masking, Data obfuscationOtsi
97Andmete profileerimineData profilingOtsi
98Andmete ristkasutusCross-usage of dataOtsi
99Andmete sõltumatus, Rakenduste sõltumatus andmete salvestamise küsimustestData independenceOtsi
100Andmete teisendamineData transformationOtsi
101Andmevakk, Andmelett, Mini-andmevaramu, AndmekaubamajaData martOtsi
102AndmevoodiagrammData flow diagramOtsi
103AndmevoogData flowOtsi
104AnkurmodelleerimineAnchor modelingOtsi
105Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymizationOtsi
106Arendamine koos eelneva põhjaliku kavandamisegaBig design up front, BDUFOtsi
107Arendamine osade kaupa, Inkrementaalne arendamineIncremental developmentOtsi
108Arenduse demokratiseerumineDemocratization of developmentOtsi
109ArendusmetoodikaDevelopment methodologyOtsi
110Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameterOtsi
111Arvujada generaatorSequence generatorOtsi
112Arvutite kobarComputer clusterOtsi
113ArvutüüpNumeric typeOtsi
114Asukoha läbipaistvusLocation transparencyOtsi
115AsünkroonneAsynchronousOtsi
116Asünkroonne kommunikatsioonAsynchronous communicationOtsi
117Asünkroonne replikeerimine, Asünkroonne tiražeerimine, Laisk replikeerimine, Optimistlik replikeerimineAsynchronous replication, Lazy replication, Optimistic replicationOtsi
118AtomaarsusAtomicityOtsi
119Atribuudi väärtuse lugemise meetodGetter methodOtsi
120Atribuudi väärtuse muutmise meetodSetter methodOtsi