Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab A-ga: 123

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
91AndmevoodiagrammData flow diagram
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
92AndmevoogData flow
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
93AnkurmodelleerimineAnchor modeling
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
94Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymization
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
95Arendamine koos eelneva põhjaliku kavandamisegaBig design up front, BDUF
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
96Arendamine osade kaupa, Inkrementaalne arendamineIncremental development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
97Arenduse demokratiseerumineDemocratization of development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
98ArendusmetoodikaDevelopment methodology
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
99Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameter
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
100Arvujada generaatorSequence generator
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
101Arvutite kobarComputer cluster
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
102ArvutüüpNumeric type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
103Asukoha läbipaistvusLocation transparency
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
104AsünkroonneAsynchronous
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Teema_ITI0207_4_2021_slaidid_ver6.pdf [3119 KB]
Otsi
105Asünkroonne kommunikatsioonAsynchronous communication
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
106Asünkroonne replikeerimine, Asünkroonne tiražeerimine, Laisk replikeerimine, Optimistlik replikeerimineAsynchronous replication, Lazy replication, Optimistic replication
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
107AtomaarsusAtomicity
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
108Atribuudi väärtuse lugemise meetodGetter method
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi
109Atribuudi väärtuse muutmise meetodSetter method
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Otsi
110AtribuutAttribute
Teema_ITI0207_10_2021_slaidid.pdf [968 KB]
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
111AuditeerimineAuditing
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
112AutentimineAuthentication
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
113Automaatkinnitamise režiimAuto-commit mode, Chained mode, Implicit transaction mode
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
114Autonoomsed serveridAutonomous servers
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
115Avalik liidesPublic interface
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
116Avalik pilvPublic cloud
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
117Avalik sünonüümPublic synonym
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
118Avalik tarkvaraPublic domain software
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
119AvatekstPlain text
Teema_ITI0207_5_2021_slaidid_ver3.pdf [2255 KB]
Otsi
120Avatud andmebaasipöördusOpen Database Connectivity, ODBCOtsi