Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 1387

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1321VõtmesõnaKeywordOtsi
1322Vähese koodi kirjutamise vajadusega arenduskeskkondLow-code development environmentOtsi
1323VäidePropositionOtsi
1324Väikese maailma eksperimentSmall-world experimentOtsi
1325VäliFieldOtsi
1326Väline andmetüüp, Välistüüp (Oracle)External typeOtsi
1327Väline sektsioonExternal partitionOtsi
1328Väline skeemExternal schemaOtsi
1329Väline tabelForeign table, External tableOtsi
1330Väline taseExternal levelOtsi
1331Välisest andmete allikast ainult soovitud veergude küsimineColumn push-downOtsi
1332Välistamise kitsendusExclusion constraintOtsi
1333Välistav kaarExclusive arcOtsi
1334Väliste andmete pakendajaForeign data wrapperOtsi
1335Välisvõti, VõõrvõtiForeign key, FKOtsi
1336VälisühendamineOuter joinOtsi
1337Väljaande-põhine ümberdefineerimineEdition-based redefinitionOtsi
1338VäärtusValueOtsi
1339Väärtuste piirkonnal põhinev sektsioonideks jagamineRange partitioningOtsi
1340WHERE klausli rakendamine välises andmete allikasWHERE clause push-downOtsi
1341Õiglane lähtekoodFair sourceOtsi
1342Õigus olla unustatudRight to be forgottenOtsi
1343Õigus, PrivileegPrivilegeOtsi
1344Õiguste andmineGranting privilegesOtsi
1345Õiguste äravõtmineRevoking privilegesOtsi
1346Ära korda ennast disainipõhimõteDon't repeat yourself design principleOtsi
1347ÄrianalüüsBusiness analysisOtsi
1348ÄriarhitektuurBusiness architectureOtsi
1349ÄrireegelBusiness rule, Enterprise constraintOtsi
1350ÄriteabetarkvaraBusiness intelligence software, BI softwareOtsi