Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 1387

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
151Külm varuandmebaasCold standby databaseOtsi
152Tabelite ühendamineCollapsing tablesOtsi
153Märkide võrdlusreeglistikCollationOtsi
154KollektsioonCollectionOtsi
155VeergColumnOtsi
156Veeruperekondadel põhinev andmebaasisüsteem, Laiaveeruline andmebaasisüsteemColumn family DBMS, Column oriented DBMS, Columnar DBMS, Wide-column DBMSOtsi
157Veergude järjekordColumn orderOtsi
158Veerupõhine andmete salvestamineColumn oriented storage, Columnar data storageOtsi
159Välisest andmete allikast ainult soovitud veergude küsimineColumn push-downOtsi
160Veerupõhisel salvestamisel põhinev indeksColumnstore indexOtsi
161KommentaarCommentOtsi
162Saritoode, Äriline riiulilt võetav toodeCommercial off-the-shelf, Commercially available off-the-shelf, COTSOtsi
163ÄrivaraCommercial softwareOtsi
164Muudatuste kinnitamineCommitOtsi
165Kinnitamise faas, Otsustamise faasCommit phaseOtsi
166Ühine tabeli avaldisCommon table expression, CTEOtsi
167KogukonnapilvCommunity cloudOtsi
168Kommutatiivsuse omadusCommutative propertyOtsi
169Kompenseeriv tegevusCompensating actionOtsi
170Kompenseeriv transaktsioonCompensating transactionOtsi
171KompileerimisaegneCompile-timeOtsi
172Täielikkus (andmete fragmendi omadus)CompletenessOtsi
173KeerukusComplexityOtsi
174Keerukas tüüp, Keerukas andmetüüp, Keeruka sisemise struktuuriga tüüpComplex type, Complex data typeOtsi
175Koostamine (relatsioonialgebra operatsioon)ComposeOtsi
176Liitindeks, Mitmekomponendiline indeksComposite index, Compound index, Multicolumn index, Concatenated indexOtsi
177LiitvõtiComposite key, Compound keyOtsi
178Liitpõhimõttel sektsioonideks jagamineComposite partitioningOtsi
179LiittüüpComposite typeOtsi
180KompositsiooniseosCompositionOtsi