Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
211Andmeaida siin-arhitecturData warehouse bus architectureOtsi
212Andmeait, milles hoitakse andmeid kasutaja käitumise kohta veebisaidisData webhouseOtsi
213Andmebaasisüsteemi väljaanneDBMS editionOtsi
214Andmebaasisüsteemi väljalaseDBMS releaseOtsi
215Tupik, Ummik, Surnud ringi tekkimineDeadlockOtsi
216Otsustussüsteem, Nõustussüsteem, Otsustuste vastuvõtmist abistav süsteemDecision support system, DSSOtsi
217OtsuspuudDecision treesOtsi
218Deklaratiivne kitsendusDeclarative constraintOtsi
219Deklaratiivne keelDeclarative languageOtsi
220Dekrüpteerimise algoritmDecryption algorithmOtsi
221Dekrüpteerimise võtiDecryption keyOtsi
222Pühendunud serveri arhitektuurDedicated server architectureOtsi
223Vaikeparool, AlgpraoolDefault passwordOtsi
224Vaikimisi puulDefault poolOtsi
225Kaitsev andmebaasi disainDefensive database designOtsi
226Edasilükatud muudatuse protokollDeferred update protocolOtsi
227Taandarenenud dimensioon, Degenereerunud dimensioonDegenerated dimensionOtsi
228Piiritletud identifikaator (SQL)Delimited identifierOtsi
229Arenduse demokratiseerumineDemocratization of developmentOtsi
230Teenusetõkestus, UmmistusDenial of serviceOtsi
231DenormaliseerimineDenormalizationOtsi
232JuurutamineDeploymentOtsi
233Teate järjekorrast eemaldamineDequeueOtsi
234Tuletatud kildDerived fragmentOtsi
235Disaini etappDesign phaseOtsi
236Detailanalüüsi etappDetailed analysis phaseOtsi
237DetailandmedDetailed data, Individual-level dataOtsi
238Deterministlik funktsioonDeterministic functionOtsi
239ArendusmetoodikaDevelopment methodologyOtsi
240SõnastikrünneDictionary attackOtsi