Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab A-ga: 68

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
2Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
3AnkurmodelleerimineAnchor modeling
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
4Antimuster, NurimusterAntipatternOtsi
5ArhetüüpArchetype
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
6Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameter
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
7Assotsiatiivsuse omadusAssociative property
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
8Atomaarne andmeelement, Atomaarne väärtusAtomic value
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
9AtribuutAttribute
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
10Atribuudi kitsendusAttribute constraint
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
11Andmed kui vara, mille eest küsida rahaClosed data
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
12Andmebaasioperatsiooni lepingContract of a database operation
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
13AndmedData
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
14Andmebaas, AndmekoguDatabase
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
15Andmebaas kui teenusDatabase as a Service, DBaaS
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
16Andmebaasi kitsendusDatabase constraint
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
17Andmebaasi kasutuselevõtt, Andmebaasi juurutamine, Andmebaasi rakendamineDatabase deployment
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
18Andmebaasi projekteerimineDatabase design
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
19Andmebaasi arendamise metoodikaDatabase development methodology
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
20Andmebaasi disaini diagramm, Andmebaasi diagramDatabase diagram
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
21AndmebaasimootorDatabase engine
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
22Andmebaasi ehitamineDatabase implementation
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
23Andmebaasi hooldamineDatabase maintenance
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
24Andmebaasisüsteem, Andmebaasihaldur, Andmebaasihalduse süsteemDatabase Management System, DBMS, Database manager
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
25AndmebaasiobjektDatabase object
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
26Andmebaasi skeemDatabase schema
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid_ver3.pdf [1655 KB]
Otsi
27Andmebaasi turvalisusDatabase security
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
28Andmebaasi kasutav infosüsteemDatabase system
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver7.pdf [2974 KB]
Otsi
29Andmebaasi üleviimine võimekamasse andmebaasisüsteemiDatabase upsizingOtsi
30Andmetele juurdepääsu kontrollimise keel, AndmekontrollikeelData control language, DCL
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi