Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 36

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Rakenduse arhitektuurApplication architectureOtsi
2Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
3Rakendus, RakendusprogrammApplicationOtsi
4Rea alampäringRow subqueryOtsi
5Reaalne kasutusjuht, Konkreetne kasutusjuht, Reaalne kasutusmall, Konkreetne kasutusmallReal use-caseOtsi
6Rea füüsiline aadressPhysical address of a rowOtsi
7Realiseerimine, EhitamineImplementationOtsi
8Rea loogiline aadressLogical address of a rowOtsi
9Rea migreerumineRow migrationOtsi
10Reataseme trigerRow-level triggerOtsi
11Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
12RegisterRegister, Data subsystemOtsi
13Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
14Rekursiivne seosetüüpRecursive relationship typeOtsi
15Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
16Relatsiooni aste, Relatsiooni järkDegree of relationOtsi
17Relatsiooni kehandRelation bodyOtsi
18Relatsiooniline andmebaasisüsteemRelational database management system, RDBMSOtsi
19Relatsiooniline andmemudel, Relatsiooniline mudelRelational data model, Relational modelOtsi
20Relatsiooniline baasmuutuja, BaasrelvarBase relvarOtsi
21Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
22Relatsiooniliselt täielik keelRelationally complete languageOtsi
23Relatsiooni päis, Relatsiooni skeemRelation headingOtsi
24Relatsiooni tüüpRelation typeOtsi
25Relatsiooni võimsusCardinality of relationOtsi
26Relatsioon, Relatsiooniline väärtus, Relatsiooni tüüpi väärtus,Relation value, RelationOtsi
27Relvaride eristamatuse printsiip, Baasmuutujate ja vaadete eristamatuse printsiipThe principle of interchangeabilityOtsi
28Relvari kitsendusRelvar constraintOtsi
29Reserveeritud sõna, KinnissõnaReserved wordOtsi
30RidaRowOtsi