Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
421Realiseerimine, EhitamineImplementationOtsi
422Rea loogiline aadressLogical address of a rowOtsi
423Rea migreerumineRow migrationOtsi
424Reataseme trigerRow-level triggerOtsi
425Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
426RegisterRegister, Data subsystemOtsi
427Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
428Rekursiivne seosetüüpRecursive relationship typeOtsi
429Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
430Relatsiooni aste, Relatsiooni järkDegree of relationOtsi
431Relatsiooni kehandRelation bodyOtsi
432Relatsiooniline andmebaasisüsteemRelational database management system, RDBMSOtsi
433Relatsiooniline andmemudel, Relatsiooniline mudelRelational data model, Relational modelOtsi
434Relatsiooniline baasmuutuja, BaasrelvarBase relvarOtsi
435Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
436Relatsiooniliselt täielik keelRelationally complete languageOtsi
437Relatsiooni päis, Relatsiooni skeemRelation headingOtsi
438Relatsiooni tüüpRelation typeOtsi
439Relatsiooni võimsusCardinality of relationOtsi
440Relatsioon, Relatsiooniline väärtus, Relatsiooni tüüpi väärtus,Relation value, RelationOtsi
441Relvaride eristamatuse printsiip, Baasmuutujate ja vaadete eristamatuse printsiipThe principle of interchangeabilityOtsi
442Relvari kitsendusRelvar constraintOtsi
443Reserveeritud sõna, KinnissõnaReserved wordOtsi
444RidaRowOtsi
445Ridade järjekordRow orderOtsi
446Rohkem kui ühte alampäringut sisaldav päringCompound nested queryOtsi
447RollRoleOtsi
448RutiinRoutineOtsi
449Rutiini ülelaadimineRoutine overloadingOtsi
450R-väärtusR-valueOtsi