Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
571Valdkonnapõhine andmebaasisüsteemDomain-specific database management system, Domain-specific DBMSOtsi
572Valdkonnapõhine keel, Probleemikeel, RakenduskeelDomain specific language, Problem-oriented language, Application-oriented languageOtsi
573Varundamine, Varukoopia tegemineMaking a backup, Backing upOtsi
574Vasakpoolne välisühendamine (relatsioonialgebra operatsioon)(Left) outer joinOtsi
575VeebirakendusWeb applicationOtsi
576VeergColumnOtsi
577Veergude dubleerimineAdding redundant columnsOtsi
578Veergude järjekordColumn orderOtsi
579Veeruperekondadel põhinev andmebaasisüsteem, Laiaveeruline andmebaasisüsteemColumn family DBMS, Column oriented DBMS, Columnar DBMS, Wide-column DBMSOtsi
580Vektorkodeeritud string, Vektorkodeeritud sõneString with an encoded informationOtsi
581Vesivoodi teooriaWaterbed theoryOtsi
582Viidete terviklikkus, ViiteterviklikkusReferential integrityOtsi
583Viienda generatsiooni keelFifth generation languageOtsi
584Viies normaalkuju, 5NKFifth normal form, 5NFOtsi
585ViittüüpPointer typeOtsi
586Virtuaalne andmesaatkondVirtual data embassyOtsi
587Virtuaalne andmete kihtVirtual data layerOtsi
588Virtuaalne relatsiooniline muutuja, Virtuaalne relvar, Vaade (relatsiooniline mudel)Virtual relational variable, Virtual relvar, View (relatsiooniline mudel)Otsi
589VõimsustikMultiplicityOtsi
590Võrk-struktuuriga andmemudelNetwork data modelOtsi
591Võti-väärtus paaridel põhinev andmebaasisüsteemKey-value database management system, Key-value DBMSOtsi
592VõtmesõnaKeywordOtsi
593VäidePropositionOtsi
594VäliFieldOtsi
595Väline skeemExternal schemaOtsi
596Väline taseExternal levelOtsi
597Välistav kaarExclusive arcOtsi
598Väliste andmete pakendajaForeign data wrapperOtsi
599Välisvõti, VõõrvõtiForeign key, FKOtsi
600VälisühendamineOuter joinOtsi